Hình ảnh cây gỗ tử đàn

ban-co-vua-go-tu-dan

Quân cờ vua gỗ tử đàn

cay-tu-dan-1

Cây Tử đàn non

cay-tu-dan-2 cay-tu-dan-3
cay-tu-dan-4

Gốc cây tử đàn

cay-tu-dan-5
cay-tu-dan-6

Nhựa cây tử đàn

do-my-nghe-go-tu-dan-1

Hộp gỗ tử đàn

cay-tu-dan-7
dong-ho-bang-go-tu-dan-1

Đồng hồ gỗ tử đàn

don-ke-go-tu-dan-1

Đôn kê gỗ tử đàn

do-my-nghe-go-tu-dan-2 do-my-nghe-go-tu-dan-3 do-my-nghe-go-tu-dan-4 do-my-nghe-go-tu-dan-5 do-my-nghe-go-tu-dan-6
dong-ho-bang-go-tu-dan-2
tau-thuoc-go-tu-dan

Tẩu thuốc gỗ tử đàn đỏ tuyệt đẹp

go-tu-dan-1
go-tu-dan-2 go-tu-dan-3

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mặt cắt gỗ tử đàn

go-tu-dan-5

Gốc cây gỗ tử đàn

go-tu-dan-6

Gỗ tử đàn thô

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gốc gỗ tử đàn

go-tu-dan-8 go-tu-dan-9 go-tu-dan-10 go-tu-dan-11
go-tu-dan-12

Hình ảnh gỗ tử đàn

go-tu-dan-13 go-tu-dan-14 go-tu-dan-15 go-tu-dan-16 go-tu-dan-17
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vân gỗ tử đàn

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vân gỗ tử đàn

go-tu-dan-20 go-tu-dan-21 go-tu-dan-22 go-tu-dan-23 hat-tu-dan-1 hat-tu-dan-2
hat-tu-dan-3

Vòng trang sức làm bằng hạt gỗ tử đàn

hat-tu-dan-4 hat-tu-dan-5
hat-tu-dan-6

Hạt gỗ tử đàn

hoa-tu-dan-1

Hoa cây tử đàn

lam-dep-bang-go-tu-dan

Làm đẹp bằng gỗ tử đàn

luoc-bang-go-tu-dan

Lược làm bằng gỗ tử đàn

qua-tu-dan-1
Seeds leaves and pods at Makawao Ranch Acres, Maui - Credit: Forest & Kim Starr - Plants of Hawaii - Image licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License, permitting sharing and adaptation with attribution.

Seeds leaves and pods at Makawao Ranch Acres, Maui – Credit: Forest & Kim Starr – Plants of Hawaii – Image licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License, permitting sharing and adaptation with attribution.

qua-tu-dan-3

Hạt tử đàn còn tươi

qua-tu-dan-4 qua-tu-dan-5 qua-tu-dan-6 qua-tu-dan-7 qua-tu-dan-8

 

Seeds and pods at Makawao Ranch Acres, Maui - Credit: Forest & Kim Starr - Plants of Hawaii - Image licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License, permitting sharing and adaptation with attribution.

Hạt tử đàn khô – tự bóc vỏ ra

qua-tu-dan-10
voi-bang-go-tu-dan

Voi làm bằng gỗ tử đàn

vong-tay-go-tu-dan-1

 

vong-tay-go-tu-dan-2
vong-tay-go-tu-dan-3

Vòng tay làm bằng gỗ tử đàn

vong-tay-go-tu-dan-4 vong-tay-go-tu-dan-5

Vòng tay gỗ tử đàn

vuon-cay-tu-dan vuon-cay-tu-dan-1
vuon-cay-tu-dan-2

Vườn cây tử đàn

vuon-cay-tu-dan-3

Buôn lậu gỗ tử đàn

vuon-cay-tu-dan-4 vuon-cay-tu-dan-5 vuon-cay-tu-dan-6
vuon-cay-tu-dan-7

Dân Ấn Độ nghiên cứu trồng tử đàn trên đồi trọc

vuon-cay-tu-dan-8

Trồng tử đàn với hệ thống tưới nhỏ giọt

Viết bình luận: