HƯỚNG DẪN TẠO NÚT THẮT HỒ LÔ CHO VÒNG TAY GỖ

Video này shop làm để hướng dẫn các bạn tạo nút thắt có hồ lô và tạo hoa 4 cánh

Viết bình luận: